Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ


กำหนดการ

 

    ขอเรียนเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการที่สนใจจะอนุรักษ์พลังงาน เข้าศึกษาและเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Awards 2016) จากปลัดกระทรวงพลังงาน โดยประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ในโครงการประหยัดพลังงานแบบรับประกันผลประหยัด สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 0.78 ล้านบาทต่อปี

 


 

<<Back