Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอแจ้งว่าจะเลื่อนการจัดการอบรมดังกล่าว ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีการพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 • ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (2 ครั้ง)

 


กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการใช้บริการจากบริษัท ESCO เพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้รับประสบการณ์ตรงด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจ และความเชื่อมั่นถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการด้านพลังงาน และเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับผู้ประกอบการโรงงานและอาคารรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการ (โรงงานและอาคาร) สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO
ครั้งที่ 1
ในวันที่ 20 มีนาคม 2556  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำคณะรวมทั้งสิ้น 35 คน เข้าอบรมและเยี่ยมชม โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Award)  ให้เป็นสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO โดยดำเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อน มีการลงทุนในรูปแบบสัญญาด้านพลังงาน Guaranteed Saving
ครั้งที่ 2
ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้นำคณะรวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าอบรมและเยี่ยมชม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 1695 พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เป็นสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO ในงาน THAILAND ESCO FAIR 2010 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในการปรับปรุงห้องเย็นและระบบทำความเย็น มีการลงทุนในรูปแบบสัญญาด้านพลังงาน Shared Saving

 


<<Back